Artikkelihaku

Resiina 2/2024

Kansi 2/2024

  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Porvoon radan alkuvuodet
  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Yksityisrautatien jälkeinen aika
  • Junakuvauksen monet mahdollisuudet

Kalusto

Sr1-vetureiden väritys

Sr1-vetureiden väritys marraskuussa 2018.

Suomalaiset tavaravaunut: Littera F

Littera F tarkoittaa tavaravaunuissa korkealaitaista, avointa erikoisvaunua. Kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n mukainen määritelmä suuraakkoselle F on "korkealaitainen avonainen erikoisvaunu, nivelvaunun tai vaunuyksikön kuormauspituus 22-27 m".

Vetokaluston sijoituspaikat 1918 ja 1944

VR:n höyry- ja moottoriveturien sekä moottorivaunujen sijoitukset varikoittain vuonna 1918 ja 1.4.1944. Lista ei sisällä radanrakennusosaston tai Muukon polttoturvevaraston kapearaiteista kalustoa.

Suomalaiset tavaravaunut: Littera E

Littera E tarkoittaa tavaravaunuissa korkealaitaista, avointa vaunua. Kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n mukainen määritelmä suuraakkoselle E on "avoin vaunu, tavanomainen rakenne, sivulta tai päädystä lastattava, tasainen lattia".

Sähköveturi Sr3

Siemens Vectron on VR:n uusi sähköveturityyppi. Ensimmäiset veturit sarjasta, jota on tilattu 80 kappaletta, tulevat nykysuunnitelmien mukaan koeajoihin Suomeen vuonna 2016. Tässä artikkelissa kerrotaan yleistietoja Vectronista ja sen VR:lle toimitettavasta versiosta Sr3.

Entisen Neuvostoliiton matkustajavaunujen tyyppitunnukset

Venäjän alueellisten rautateiden numerolyhenteet

Entisen Neuvostoliiton alueelliset rautatiet ja niiden vaununumerot

InterCity2-vaunut

Kaksikerroksiset InterCity-vaunut ovat palvelleet vuodesta 1998 lähtien VR:n henkilöliikenteessä. Artikkelissa esitellään tähän luokkaan kuuluvat vaunutyypit.

Puukoriset postivaunut

Lista puukorisista postivaunuista.

Suomalaisten yksityisvaunujen sarjamerkinnät

Luettelo suomalaisten yksityisvaunujen sarjamerkinnöistä. Listaa täydennetään, kun uutta tietoa tulee ilmi.

Suomalaisten tavaravaunujen sarjamerkinnät

Suomalaisten tavaravaunujen littera-avain.

Työkoneiden ja pienkaluston sarjamerkinnät

Suomalaisten työkoneiden ja pienkaluston littera-avain.

Suomalaisten veturien sarjamerkinnät

Suomalaisen vetokaluston littera-avain

Suomalaisten henkilövaunujen sarjamerkinnät

Suomalaiset henkilövaunujen sarjamerkinnät. Täydennetty 21.8.2014.

Zephir-vaihtotyötraktorit

Vaihtotyötraktori on sekä teräs- että kumipyörillä liikkuva ajoneuvo, jota voidaan käyttää vaihtotöihin varikoilla ja ratapihoilla. Italialaiset Zephir-vaihtotyötraktorit ovat olleet VR:llä koekäytössä loppuvuodesta 2009 alkaen.

Matkustajavaunut

Tiiviiksi pakattu taulukko suomalaisista matkustajavaunuista. Vaunut ovat taulukossa numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.