Maaliskuu 2007

Havainto

10.03.2007 11:15

Harjavallan rikastekujetukset jatkuvat uudella sopimuksella.

Boliden Harjavalta Oy, Oy Hacklin Ltd, Porin Satama ja VR Cargo ovat allekirjoittaneet uuden satamapalvelusopimuksen, jolla taataan tehokkaat kupari- ja nikkelirikasteiden satama- ja kuljetuspalvelut vuoden 2016 loppuun asti.

Sopimusosapuolilla on ollut yhteistyötä koskeva sopimus jo vuodesta 1992, ja sen jälkeen rikasteita on käsitelty ja kuljetettu Harjavaltaan yhteensä yli 7 milj. tonnia.
Boliden Harjavalta Oy:llä on meneillään merkittävä tuotannon laajennushanke, jonka yhteydessä raaka-aineiden käyttö kasvaa noin 25 %. Tämän johdosta kuljetettava rikastemäärä nousee vuositasolla 900 000 tonniin.

Lisääntyvän rikasteliikenteen hoitamiseksi Oy Hacklin Ltd, Porin Satama ja VR Cargo investoivat yhteensä noin 7 milj. euroa. Investoinnit muodostuvat mm. rikasteterminaalin laajentamisesta, ympäristöystävällisen kuljetinjärjestelmän rakentamisesta ja vaunukaluston modernisoinnista.

Uuteen sopimukseen sisältyvillä investoinneilla parannetaan logistiikan käyttövarmuutta ja toiminnan kustannustehokkuutta sekä vähennetään ympäristöhaittoja. Satamapalvelusopimuksen mukainen kumppanuusmalli tähtää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, jolla luodaan kilpailuetua kaikille sopimuksen osapuolille.

Lähteet: http://www.vrcargo.fi/palveluratkaisut/uutinen_nosto_3.shtml

Lähettäjä: Manu Nurminen

Kommentit

10.03.2007 23:06 korkki Pitäisikö tähän vastata että Wanha...