Heinäkuu 2006

Havainto

05.07.2006 18:49

Seinäjoen Kapernaumin teollisuusraiteet purku-uhan alla.

Oy VR Rata Ab ilmoitti tarkastuksensa jälkeen raiteiden olevan niin huonossa kunnossa, että ne asetettiin liikennekieltoon ja tullaan mahdollisesti myöhemmin purkamaan. Perusparannusta raiteistolle ei tehtäne. Vain yksi alueen yrityksistä kertoi enää tarvitsevansa raiteita. Virallista päätöstä purkamisesta ei ole vielä tehty, vaan asia siirtyy tekniseen lautakuntaan. joka päättää jatkotoimenpiteistä.

Lähde: Ilkka 5.7.2006

Lähettäjä: Elias Murto

Kommentit