Toukokuu 2006

Havainto

13.05.2006 18:00

KuMa2006-hanke kokoaa Sallan (Märkäjärven) historiaan liittyviä aineistoja kulttuurimatkailun kehittämiseksi. Hankkeessa selvitetään historiallisten paikkojen taustoja sekä laaditaan Sallan (Märkäjärven) asema-alueen asuinrakennukseen sota- ja jälleenrakennusaikakautta koskeva museosuunnitelma. Esiselvityshanke kestää vuoden 2006 loppuun saakka. Koska perusnäyttely on tarkoitus sijoittaa asema-alueelle, kokoamme myös radan ja aseman historiaa.

Kemijärvi-Kelloselkä-valtakunnan raja -rataosuus on talvisodan jälkeen rakennettu kiireesti Moskovan I rauhansopimuksen vaatimusten mukaisesti. Rata avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle 1.11.1942. (Valtion rautatiet
1862-1962.) Sotien aikana rataa liikennöitiin sitä mukaa kuin kiskotus eteni.

Tästä radanrakennustyöstä sekä Sallan kirkonkylän silloisesta asemasta (asemarakennuksia on rakennettu vuonna 1948) etsimme lisätietoja ja mahdollisia aineistoja (esineitä, valokuvia ja dokumentteja) Myös tiedot Sallan/
Märkäjärven asemalla työskennelleistä henkilöistä olisivat tärkeitä. Aineistosta tulisi osa perustettavan museon perusnäyttelyä.

Mikäli tiedät jotain Kemijärvi-Kelloselkä ratayhteyden rakentamisesta, sinulla on kuvia, esineitä tms. tuolta ajalta ja myöhemmältäkin otamme niitä mielellämme vastaan tutkimustyötä, tallennusta sekä rataa ja asemaa koskevan näyttelyn perustamista varten. Mm. valokuvat ja muut dokumentit olisivat tärkeitä, koska asema-alueen asuinrakennus on tarkoitus kunnostaa mahdollisimman alkuperäiseen asuunsa tietyin muutoksin. Esim. valokuvista asemalta tuolta (1950-luku tai sen jälkeen) saisimme tärkeää tietoa kunnostustöitä varten.

Yhteystiedot:
Teija Tuhkala
projektipäällikkö

email: teija.tuhkala@salla.fi

'Havainnon' jättäjän kommentti: olen itse toimittanut kopiot parista isoisäni kokoelmista löytyneestä kuvasta. Mm. tämän: http://vaunut.org/kuvasivu/23394.

Lähettäjä: Juhana Stolt

Kommentit