Tammikuu 2006

Havainto

16.01.2006 22:34

Karjalan Sanomat kirjoittaa 11.1.2006

"Sähköjunaliikenne Idel-
Syväri -rataosuudella
käynnistyi joulukuun lo-
pulla. Ensimmäinen sähköjuna
lähti Petroskoin rautatieasemal-
ta. Se kuljetti kaupunkilaisia,
rautatieläisiä ja Moskovan vie-
raita, jotka osallistuivat tapahtu-
man johdosta pidettyyn juhlati-
laisuuteen.
Noin kolme vuotta sitten Ve-
näjän rautatiet Oy teki sopimuk-
sen Karjalan tasavallan hallituk-
sen kanssa suuren hankkeen to-
teuttamisesta. Lokakuun rauta-
teiden pohjoisradan Karhumä-
en-Syvärin sähköistämistyöt on
tehty aikataulun mukaan. Venä-
jän rautatiet ovat sijoittaneet sii-
hen lähes 15 miljardia ruplaa."

Lähettäjä: Pentti Yli-Karjanmaa

Kommentit

16.01.2006 23:04 Jouni Selvä. Nyt on sitten TEP70-veto tuolla välillä historiaa. :(