Toukokuu 2003

Havainto

12.05.2003 16:29

Oulu-Kontiomäki -rataosan sähköistystöiden valmistelut ovat alkaneet. Ajojohtopylväiden jalustoja on viety maastoon ja asemille ainakin Oulun ja Muhoksen välille.

Rautatien ylittävän maantiesillan perusparannus ja siltaelementin korvaaminen uudella ovat käynnissä Muhoksen aseman itäpuolella. Valtatie 22:n liikenne on jo yli puolen vuoden ajan ohjattu kiertotietä. Paikalla on junille 60 km/h rajoitus, joka alkaa Kontiomäen suunnasta Lehtoselän ylikulun luona (2 km ennen työmaata), ja Oulun suunnasta Muhoksen ratapihalla. Rajoitusalueen pituus on yli 3 km.

Malmijunien aiheuttamaa tärinää mitataan toukokuun puolenvälin ja lopun välisenä aikana Oulun ja Pikkaralan välillä. Ohiajoja tehdään eri nopeuksilla, ja lopuksi junille määrätään alueelle sopiva nopeusrajoitus. Aiemmin Muhoksella tehtyjen mittausten perusteella on malmijunille asetettu 60 km/h rajoitus. Sanomalehti Kaleva raportoi virheellisesti käytetyiksi junapainoiksi 50.000 tonnia, johon oli livahtanut yksi nolla liikaa.

Lähettäjä: Teemu Vehkaoja

Kommentit