Huhtikuu 2003

Havainto

22.04.2003 17:51

Oriveden ja Jämsän väliset tasoristeykset vähenevät tänä vuonna huomattavasti. Torkkelin junakohtauspaikan rakennustyöt ovat alkaneet ja Salojärven tasoristeyksen (241+099) korvaava silta on tekeillä. Talviaisten eteläpuolella, Koiviston tasoristeyksen (245+843) vieressä rakennetaan siltaa, joka korvannee Koiviston ja Tiihalan (246+750) tasoristeykset. Raidiston tasoristeyksen (249+005) kohdalla on valtatiellä 9 uusi alikulku, joten radalle tullee samalle kohdalle alikulku, joka korvannee Raidiston ja Solttilan (250+112). Olin myös junan ikkunasta näkevinäni, että Eräjärventien (229+303) tasoristeys olisi jo suljettu. Länkipohjan junakohtauspaikan rakennustyöt ovat myös alkaneet.

Lähettäjä: Jouni Hytönen

Kommentit